tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

”Regeringen försvårar för bilar som drivs med alternativa bränslen”

Publicerad: 1 februari 2016, 06:42

Foto: Centerpartiet

DEBATT Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) har ett uråldrigt synsätt på dagens fordonspark, skriver Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet.


Klimat- och miljöminister Åsa Romson presenterade förra veckan åtgärder som enligt henne själv ska visa vägen mot mindre utsläpp och en fossiloberoende fordonsflotta. I praktiken innebär det ytterligare åtstramningar för förmånsbilar, laddhybrider och betydligt dyrare biodrivmedel för dem som kan och vill tanka förnybart. Återigen förklär Miljöpartiet sin abstrakta miljöpolitik i fina ord, som knappast gör skillnad i verkligheten.

Romson väljer också att förvrida sanningen när hon kommenterar beslutet inom EU:s arbete för strängare utsläppsregler för nya bilar. ”Även om svenska regeringen gärna ser än skarpare krav så är beslutet ett stort och viktigt steg som tydligt minskar hälsofarliga partiklar och klimatutsläpp.” I själva verket drev den svenska regeringen en svagare linje än vad EU-kommissionen föreslog, vilket avslöjades i Expressen i december.

Det är ytterst angeläget att minska klimat- och miljöpåverkan från transportsektorn. En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från inrikes transporter och domineras av utsläpp från personbilar och tunga fordon. Ska Sverige nå de av riksdagen beslutade målen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp i atmosfären till 2050 måste utsläppen från vägtrafiken minska med 80 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Det konstaterar Trafikverket i sin utredning om fossilfri fordonstrafik.

Samma myndighet redovisade nyligen ett underlag för infrastrukturplaneringen framöver, där de utgår från att personbilstrafiken i Sverige kommer öka med cirka 25 procent och lastbilstrafiken med cirka 55 procent fram till år 2030. Ur detta perspektiv är det särskilt bekymmersamt att marknaden för bilar som drivs med alternativa bränslen har avstannat, trots en blomstrande bilindustri.

Ny statistik från SCB visar att rekordmånga nya personbilar registrerades i Sverige under 2015. Men kategorierna elbil, elhybrid, laddhybrid, etanolbilar och gasbilar står endast för tillsammans 6,6 procent av de nyregistrerade personbilarna. Resten är bensinbilar och dieselbilar.

För att minska utsläppen från fordonsparken krävs åtgärder dels för nybilsförsäljningen men också åtgärder för de fordon som redan rullar på våra vägar. Tyvärr har Åsa Romson ett uråldrigt synsätt på dagens fordonspark. Givetvis ska det inte fuskas med utsläppsgränser och som konsument ska du kunna lita på de partikelutsläpp och utsläpp av växthusgaser som fabrikanten visar upp. Men sett till klimataspekten är en dieselbil i dag inte vad en dieselbil var i går. De senaste åren har en kapplöpning inletts där drivmedelsbolagen försöker höja andelen förnybar diesel i den traditionella ”fossildieseln”. I dag är det inte omöjligt att tanka en snål dieselbil med hälften förnybar biodiesel. Det är en intressant utveckling som vi hoppas få se på bensinmarknaden inom kort och som våra styrmedel måste ta i beaktande.

Vad Sverige behöver är en verktygslåda som styr mot målet att minska klimatpåverkan från våra transporter. Inte peka ut tekniker eller råvaror som ska gynnas eller förbjudas. Alla styrmedel, oavsett om de gäller vid fordonsinköp, vid tankstationen eller för din tjänstebil, bör utgå från den faktiska klimatpåverkan som körandet ger upphov till. Först då kan vi fortsätta vara mobila – utan att påverka klimatet negativt.

Centerpartiet verkar för att skärpa Sveriges utsläppsmål ytterligare och vill nå netto-nollutsläpp redan till år 2040. Därför anser vi det olyckligt att regeringen nu, i stället för att stimulera marknaden, genomför förslag som med största sannolikhet ytterligare försvårar för bilar som drivs med alternativa bränslen.

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, Centerpartiet

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev