lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Regeringen söker nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

Publicerad: 17 april 2020, 07:40

EU vill ha tidsbaserade vägavgifter för tunga fordon. Sverige föredrar avståndsbaserade avgifter. Nu ska en utredare finna en väg framåt. Foto: Martina Holmberg/TT

En särskild utredare ska undersöka hur ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg kan utformas.


BA


Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på nya miljöstyrande system som ett alternativ till den eurovinjettavgift som i dag betalas för tunga godstransporter. Syftet är att ta fram ett system som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås och bidra till en förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken.

Bakgrunden till uppdraget är bland annat en förstående ändring av eurovinjettdirektivet, som kan innebära att tidsbaserade vägavgifter för tunga fordon fasas ut till förmån för avståndsbaserade avgifter, senast i december 2023. Sverige driver dock i förhandlingarna med EU på för få behålla den tidsbaserade modellen, som anses ha fördelar för ett land som Sverige som har långa transportavstånd och stora glesbefolkade områden. 

Utredarens uppgift är nu att skapa handlingsfrihet om nya lösningar blir tvingande. Det handlar bland annat om att analysera olika alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften, lämna förslag kring hur tekniska system och information från ett nytt system skulle kunna användas för att skapa förbättrade möjligheter till kontroll av yrkestrafikens regelefterlevnad.

Vidare ska utredaren lämna förslag på hur ett nytt system bör avgränsas och differentieras geografiskt samt analysera hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper kan utformas för att bidra till ökad miljöstyrning. 

Regeringen vill slutligen ha svar på om ett avståndsbaserat system skulle kunna spela en roll i samband med tillträdeskontroll och debitering av kostnader för framtida elvägar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Läs utredningsdirektiven  

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev