Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

”Självkörande bilar ökar massbilismen i staden”

Publicerad: 26 oktober 2017, 08:21

DEBATT Visionen om att självkörande bilar ska leda till minskad bilism ger ofta uttryck för naiv framstegsoptimism, då teknikutvecklingen faktiskt kan leda till mer massbilism i städerna. Om vi inte är beredda på baksidorna och planerar för hur vi ska få folk att åka mindre bil så kommer den nya tekniken att ställa till stora problem, skriver Monica von Schmalensee, vd White arkitekter och Björn Sundin, fd kommunalråd (S) i Örebro.


Drömmarna om självkörande bilar blev verklighet mycket snabbare än många väntat. Volvo och Lindholmen Science Park planerar att sätta 100 självkörande bilar på Göteborgs gator innan 2017 är slut. Det finns en utopisk vision av vad självkörande bilar kommer att uppnå, men visionerna är ofta uttryck för naiv framstegsoptimism. Svenska städer är redan hårt präglade av massbilismen, och väntas bli väsentligt mer trafikerade när de självkörande bilarna gör sitt intåg.

För att färre resor ska göras med bilen krävs större förändringar än självkörande bilar. Minskningen av bilåkandet måste ske nu. Vi har inte tid att vänta om vi ska kunna förbereda våra städer för framtiden och om vi ska ha en chans att rädda miljön. Vi behöver hållbara städer nu.

Massbilismen kom samtidigt som modernismens vurm för det rationalistiska stadsbygget i mitten av förra seklet. Sverige gick speciellt långt och byggde upp ett land som var helt anpassad för bilismen. På 70-talet var Sverige Europas mest biltäta land per capita, sedan dess har andelen bilar per person fördubblats.

Målet med den urbana utvecklingen är en levande och hållbar stad med blomstrande befolkning och näringsliv. Med detta mål i fokus måste vi fråga oss vilken roll självkörande bilar kommer att ha i stadens utveckling, vilka problem den kommer att lösa och vilka den kommer att skapa.

Under våren 2018 kommer Sverige att arrangera det internationella toppmötet för ministrar och kommissionärer för självstyrande och uppkopplade fordon. Det är viktigt att diskussionerna på denna konferens inte bara berör de positiva aspekterna av den nya tekniken. Konferensen måste även handla om hur vi ska lyckas utveckla trivsamma stadsmiljöer som är socialt och miljömässigt hållbara.

Samtidigt som incitamenten för att ta bilen ökar kommer även städernas befolkning att öka kraftigt. Fler människor och mer lättanvända bilar kan leda till en stor ökning av trafiken i våra städer. En studie från University of Leeds visar att biltrafiken och dess utsläpp kommer att öka med 60 procent när bilarna blir förarlösa. Ökad trafik leder till en mindre attraktiv stadsmiljö med mer avgaser och framkomlighetsproblem för fotgängare och cyklister.

Den självkörande bilen kommer inte bara konkurrera ut andra bilar, den kommer även att konkurrera med kollektivtrafiken. Om människor väljer bil framför kollektivtrafik leder det till en försämring av trafikeffektiviteten i staden.

Även att ta cykeln eller att promenera dit man ska kommer att utmanas av den självkörande bilen. En stad där vi promenerar och cyklar i större utsträckning skapar en trevlig miljö och bidrar till vår hälsa. Framtidens stad ska inte motarbeta utan premiera de hälsosamma alternativen.

En trevlig och hållbar stad förutsätter färre bilresor. Om alla som i dag kör sin egen bil istället tar en självkörande bil till jobbet har ingen utveckling skett vare sig klimatmässigt eller i ökad attraktivitet i våra städer. Samutnyttjande är en förutsättning för att självkörande bilar bidrar till ett hållbart samhälle.

Självklart kommer den självkörande bilen att lösa många problem – trafiken kommer sannolikt att bli mer säker, det kommer bli enklare att bo längre utanför stan, man kan frigöra parkeringsutrymmen till bostäder, och mycket annat. Men om vi inte är beredda på baksidorna och planerar för hur vi ska få folk att åka mindre bil så kommer den nya tekniken att ställa till stora problem. Stadsmiljön kommer att bli mindre attraktiv, miljöförstöringen kommer att förvärras och folkhälsan kommer försämras.

Monica von Schmalensee, vd White arkitekter

Björn Sundin, fd kommunalråd (S) i Örebro

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev