måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

”Skattelättnad för arbetsresor leder till minskad klimatpåverkan”

Publicerad: 28 januari 2022, 10:46

Regeringen föreslår nya skattelättnader vid arbetsresor, vilket kan minska utsläppen enligt flera aktörer.

Foto: Getty Images

Flera aktörer tror att regeringens föreslagna skattelättnad vid arbetsresor kan öka resandet med kollektivtrafik.

Ämnen i artikeln:

Politik

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Regeringens förslag på ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk för skattelättnad vid arbetsresor välkomnas av flera aktörer. Bland annat menar organisationen Klimatkommunerna att skattelättnaden kan komma att gynna kollektivtrafiken, vilket i så fall medför flera positiva effekter som mindre utsläpp, trängsel och buller i stadskärnorna.

”Dagens kostnadsbaserade reseavdrag favoriserar pendling med bil, något som vi under många år verkat för att förändra. Det nya förslaget om en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattelättnad för arbetsresor styr mot mer resande kollektivt, med cykel eller samåkning vilket leder till minskad klimatpåverkan”, skriver Klimatkommunerna i sitt remissvar.

Även Naturvårdsverket menar att ett färdmedelsneutralt regelverk bidrar till att minska utsläppen från arbetsresor och lyfter att det föreslagna systemet är enkelt utformat vilket är en stor fördel i jämförelse med dagens system.

Svenskt Näringsliv hänvisar till remissvaret från Näringslivets Skattedelegation, vilket bland annat pekar på att det föreslagna reseavdraget medges enligt en schablon. Det kan enligt dem vara enklare att tillämpa och kontrollera men riskerar att bli mindre träffsäkert och kan komma innebära såväl över- som underkompensation till enskilda, vilket är negativt ur ett legitimitetsperspektiv.

Läs mer om förslaget och reaktionerna

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev