Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Natur

Alliansen: ”Så klarar vi både jobben och miljön”

Publicerad: 18 juni 2013, 10:33

Miljömålsberedningens förslag stärker skyddet av skog utan att
tappa fokus på skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställningen till ett hållbart samhälle, skriver fyra företrädare från Alliansen på Miljöaktuellt debatt.


Ämnen i artikeln:

Miljömålsberedningen

"Den svenska skogens betydelse för vårt land kan inte nog understrykas. Skogen ger jobb, skatteintäkter och är väsentlig i vår handel med andra länder. Skogen har också en avgörande roll i klimatomställningen av det svenska samhället bland annat då skogsprodukter kan ersätta fossila produkter och då skogen och skogsmarken i sig kan binda kol. Därtill är skogen väldigt viktig för både biologiska och sociala värden.

Sverige har ett miljömålssystem med ett generationsmål och 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ringar in de stora miljöutmaningarna Sverige står inför och ska i de flesta fall vara uppfyllda 2020. För att klara målen krävs att alla i samhället bidrar, alltså allt från myndigheter till företag, civilsamhälle och enskilda.

I utvärderingar av miljömålen har det konstaterats att flera av målen är svåra att klara. För att få mer fart i miljöarbetet och för att kunna ta hand om de svåraste miljöfrågorna har en parlamentariskt sammansatt Miljömålsberedning skapats. Uppgiften är att arbeta med särskilt svåra miljöfrågor där det krävs politiska övervägningar och avvägningar. På det sättet kan långsiktiga besked ges i miljöpolitiken. Miljömålsberedningen har tidigare lämnat förslag till regeringen om avfall, luftfrågor och kemikalier.

Under ett år har miljömålsberedningen arbetat med skog och miljö. Uppdraget har varit en del i att lämna förslag på hur vi kan få en långsiktigt hållbar markanvändning. Beredningen har noggrant arbetat med skydd och skötsel av områden, generell hänsyn i skogsbruket, statens roll i skogspolitiken, betydelsen av frivilliga insatser med mera. Vi har lagt ned stor energi för att samla aktörer på området såsom miljöorganisationer, skogsföretag, och ansvariga myndigheter. I de stora dragen är Alliansen och socialdemokraterna överens om skog och miljö.

Miljömålsberedningen har nu överlämnat ett ambitiöst och samlat förslag till regeringen för att ge förutsättningar för att klara relevanta miljömål samtidigt som hänsyn tags till skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle.

· Miljömålsberedningen föreslår ytterligare åtgärder för skydd av skog med fortsatt frivilliga insatser, fler naturreservat och en ny samarbetsform kallad ekolandskap, för att värna viktiga naturvärden.
· Miljömålsberedningen
föreslår ett ändrat arbete med avverkningsanmälningar. Det kommer att stärka statens möjligheter att värna miljövärden och utforma rättspraxis, samtidigt som det stärker skogsägarnas rättssäkerhet och möjligheter att leva upp till lagens krav.
· Miljömålsberedningen trycker tydligt på statens roll som föredöme i sin roll som skogsägare, både vad gäller ekonomi, miljö och social värden. Beredningen föreslår därför att ett nationellt skogsprogram som kan synliggöra och stärka skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och miljö tas fram.

Vi är övertygade om att vi med de föreslagna åtgärderna kan få förutsättningar på plats för att klara miljömålen och uppfylla Sveriges åtagande enligt Nagoya – utan att för den skull tappa skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle."

Lars Hjälmered (M)
Anita Broden (FP)
Roger Tiefensee (C)
Irene Oskarsson (KD)
Alliansens företrädare i Miljömålsberedningen

Erik Klefbom

Ämnen i artikeln:

Miljömålsberedningen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.