torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Natur

Cementas ansökan för dålig – avvisas av Mark- och miljööverdomstolen

Publicerad: 2 augusti 2021, 09:12

Cementas fabrik i Slite med täkterna vid File Hajdar Foto: Karl Melander/ TT

Cementa lyckades inte rädda upp sin ansökan om fortsatt och förnyad brytning på Gotland. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är ansökan så dålig att det föreligger processuella hinder att pröva ansökan.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, avvisar cementtillverkaren Cementas ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland. Det beslutade domstolen i början av juli och därmed får Cementa inte fortsätta verksamheten efter den 31 oktober när det nuvarande tillståndet löper ut.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen är Cementas ansökan för dålig då miljökonsekvensbeskrivningen inte håller måttet. Därmed finns det enligt domstolen hinder mot att pröva ansökan. Domstolen konstaterar att den grundvattenmodell och det nollalternativ som bolaget använt har brister och att en utredning som bolaget gjort för att åtgärda bristerna inte är robust. Därmed går det inte att dra tillräckligt säkra slutsatser om hur den sökta verksamheten skulle påverka grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Roma.

”Mark- och miljööverdomstolen anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen, även med gjorda kompletteringar, är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd”, skriver MÖD i en kommentar.

Underinstansen Mark- och miljödomstolen hade lämnat ett 20-årigt tillstånd för att fortsätta brytningen nära flera Natura 2000-områden men tillståndet överklagades av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner. Även Cementa överklagade domen. 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev