söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Natur

Så mycket av Sveriges skog är skyddad

Publicerad: 30 juni 2021, 09:17

Andel av all skogsmark i Sverige för de olika formerna av skydd och bevarande. Summering av andelarna i figuren bör inte göras, med anledning av metodmässiga skillnader mellan dem. Foto: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Riksskogstaxeringen.

Andelen skyddad skog ökar, både genom formella skydd och frivilliga avsättningar.

Ämnen i artikeln:

NaturvårdsverketSkogsstyrelsenSkog

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Ny statistik från SCB, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket visar att nästan 9 procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad. Dessutom bevaras 5,6 procent av den produktiva skogsytan genom frivilliga avsättningar av markägare. De frivilliga avsättningarna har under 2020 ökat med 4 300 hektar, vilket motsvarar 0,02 procent av Sveriges skogsmark.

”Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och kommunerna leder det offentliga arbetet med naturskydd. Utöver det gör markägare en mycket viktig del i arbetet. Därför är det viktigt att frivilliga insatser synliggörs och fångas upp i vår nationella statistik”, säger Maano Aunapuu, chef på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket, i en kommentar.

En del av skogen skyddas genom formella skydd under miljö- och jordabalken med syfte att bevara biologisk mångfald och andra miljövärden. Detta görs genom att bilda naturreservat, nationalparker och biotopskyddsområden. Under 2020 har nästan 14 000 hektar formellt skyddad skogsmark tillkommit i statistiken, varav 11 700 hektar på produktiv skogsmark.

Läs rapporten om skyddad skog 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev