söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Natur

Skogsavverkningen har nått rekordnivåer

Publicerad: 7 juni 2022, 09:15

Skogsavverkning.

Foto: Getty Images

Förra året avverkades mer skog än någonsin i Sverige, förutom år 2005 då stormen Gudrun drog in över Sverige.

Ämnen i artikeln:

Skog

SS

Sten Sjögren


Under 2021 avverkades 97 miljoner kubikmeter svensk skog. Det är den högsta siffran någonsin med undantag för stormen Gudruns härjningar 2005. Avverkningen ökade med närmare fyra procent jämfört med 2020.

Framför allt är det produktionen av sågtimmer som ökat. Sågtimmer från barrträd stod för hälften av nettoavverkningen och 41 procent gick till massaved medan en mindre del blev brännved och annat virke. Nettoavverkningen är den del av de avverkade trädstammarna som tas tillvara.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Mest skog – 36 procent – kom från Götaland medan Norrland och Svealand svarade för en något mindre del av avverkningen, 33 respektive 30 procent.

Uttaget från den svenska skogen har ökat även sett över en längre period, enligt Skogsstyrelsen. I medeltal slutavverkades 231 000 hektar och gallrades 306 000 hektar per år under perioden 2016–2020. I jämförelse med perioden 2015–2019 har både den slutavverkade och den gallrade arealen ökat.

Uttag av grenar och toppar för energiändamål gjordes på 31 procent av den slutavverkade skogen.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev