lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Natur

”Välkommen, Karolina Skog!”

Publicerad: 25 maj 2016, 11:10

DEBATT Här är fem avgörande frågor att ta tag i direkt, skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Ämnen i artikeln:

ForesKarolina SkogMattias GoldmannMiljöpartiet

”Jag kommer till ett mycket väl dukat bord”, säger nya miljöministern Karolina Skog (MP). Och hon har rätt. På fem avgörande områden handlar det nu om att ro i land, konkretisera och förverkliga det som politik, näringsliv och forskning är rörande eniga om.

Fossiloberoende fordonsflotta

Sju av åtta riksdagspartier står bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, men hittills har omställningen gått trögt – mycket beroende på att det inte lagstiftats om målet. Men måltolkningen har också ofta varit snäv, med fokus på nya bilar – här kan Skogs uttryckliga ansvar för kollektivtrafiken, vars fördubblingsmål är långt borta, vara till stor hjälp. Skog kan också se till att de många sidonyttor, förutom klimatet, som omställningen för med sig maximeras – bättre luftkvalitet, levande landsbygd, nya arbetstillfällen och mycket mer!

Skärpta klimatmål

Efter klimatmötet i Paris enades Miljömålsberedningen snart om att tidigarelägga målet om nettonoll i klimatpåverkan till år 2045 och kommer i närtid med delmål på vägen. Det sker i bred enighet även om något av partierna utanför regeringen troligen kommer att vilja gå längre. Omedelbart kan det synas märkligt att lägga frågan på Skog, när ju Isabella Lövin har klimatansvaret – men det är Skog som kan och bör ta klimatfrågan ut i kommunerna och i det nationella näringslivet. Och se till att vi tar ett sektorsansvar för transporterna – här finns den största potentialen, och en stor vilja.

Miljömålsuppfyllelse

Att skilja miljöministern från det internationella klimatarbetet kan, rätt utnyttjat, frigöra resurser för det övriga miljöarbetet, där de 16 miljömålen är helt centrala. Miljömålsrådets 81 förslag från i december är en utmärkt grund för detta arbete, men behöver prioriteras, fördelas och synliggöras – och de utmärkta möjligheterna till synergieffekter som finns mellan miljömålen behöver utnyttjats. Här bör Karolina Skog och Ardalan Shekarabi (S) sätta sig ner i närtid för att uttryckligen koppla de 16 miljömålen till de 17 globala hållbara utvecklingsmålen, som Skog bör få åtminstone med-ledarskap för. De bör också finna en samsyn om hur upphandlingsregler, inklusive EU:s upphandlingsdirektiv, kan användas för att höja miljökraven vid offentlig upphandling.

Stärkt styrning

Regeringen har med Energimyndighetens huvudansvar för omställningen till fossiloberoende fordonsflotta gjort något viktigt; institutionaliserat samordning i en tid där myndigheter kan ha uppfattats leva sina egna liv. I detta arbete behöver fler myndigheter införlivas, och arbetssättet bör multipliceras till andra områden inom hållbarhetsomställningen. Därtill bör regeringen säkerställa att varje myndighet och utredning arbetar utifrån målen politiken står bakom; exempelvis glömdes transporternas klimatmål bort när bonus-malus-utredningen fick sina direktiv. Sådana tabbar har Skog ingen anledning att upprepa.

Liv och lust.

Väldigt många människor har ett starkt miljöengagemang, som bara väntar på att kanaliseras och som då kan få en oerhörd sprängkraft. Men hittills saknas det en vision, en berättelse och ett inspirerande ledarskap. ”Fossilfritt Sverige” har ännu inte fått något egentligt innehåll och upplevs som långt från människors vardag medan fristående initiativ som 2030-sekretariatet inte vänder sig till allmänheten. Karolina Skog kan, med sin starka koppling till lokalpolitiken, vara en viktig länk i detta, särskilt om hon förmår se över parti- och blockgränser och engagera människor ur alla led.

De första åren med den rödgröna regeringen lämnade mycket övrigt att önska ur klimat- och miljöperspektiv. Vi fick skatt på solel, vindkraftverk monterades ner för export, miljöbilarna backade, de förnybara drivmedlen fick större skattehöjning än de fossila och utsläppsminskningen stannade av. Allt detta lägger vi nu bakom oss och ser fram emot ett tätt, förtroendefullt och inkluderande samarbete med miljöminister Karolina Skog. Bordet är mycket väl dukat.

Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev