Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Plast

Industrin måste få använda fler metoder för att återvinna plast

Publicerad: 16 oktober 2019, 05:55

Mark Meier, BASF Nordic/Baltic

Foto: BASF

DEBATT. Plasten kan med så kallad kemisk återvinning återanvändas i mycket högre utsträckning än idag, men det kräver politiskt stöd och politiska åtgärder, förutom investeringar i innovation och ny teknik från industrin. Det skriver Mark Meier, administrativ direktör på BASF Nordic/Baltic


Upp till 70 procent av allt plastavfall som skickas till återvinning i Europa förbränns eller hamnar på en soptipp. Det innebär alltså att enorma mängder värdefulla resurser går till spillo. Plasten kan med så kallad kemisk återvinning återanvändas i mycket högre utsträckning men det kräver politiskt stöd och politiska åtgärder, förutom investeringar i innovation och ny teknik från industrin.

Först och främst måste själva begreppet kemisk återvinning tas upp i de olika lagtexter och regleringar som behandlar återvinning och därigenom erkännas som en etablerad återvinningsprocess. Då kan industrin på allvar börja implementera kemisk återvinning som ett komplement till den mekaniska återvinningen.

I början av juli 2019 presenterade regeringen och miljödepartementet beslut om åtgärder för att utreda och genomföra EU:s nya engångsplastdirektiv i ett pressmeddelande. Där nämns bland annat behovet av att öka plaståtervinningen, men ett viktigt perspektiv som inte tas upp är behovet av fler återvinningsmetoder, vilket är anmärkningsvärt.

Samtidigt kräver EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi att alla plastförpackningar måste vara återvinningsbara 2030, och det går redan nu att utläsa att Sverige vill gå ännu längre i åtgärder och lagändringar – så visst finns det politiskt fokus inom området. Problemet är att återvinningsmetoderna är långt ifrån samma i alla europeiska länder. Och lagstiftningen inom området måste uppdateras för att ge effekt.

Vi på BASF arbetar med ett pilotprojekt för kemisk återvinning, ChemCycling, av plasttyper som inte kan återvinnas med befintliga metoder vilket omfattar allt från blandad plast till orenad plast från livsmedelsförpackningar och liknande.

Kemisk återvinning innebär att plasten separeras och filtreras från exempelvis oönskade ämnen, matrester och färgämnen med hjälp av termokemiska processer. Därefter kan slutprodukten ersätta fossil råvara i nyproduktion och därmed göra plasten cirkulär. Det kommer ge stora miljömässiga vinster jämfört med dagens situation där en stor del av plasten i fråga hamnar på en förbränningsanläggning.

En McKinsey-rapport från december 2018 uppskattar att nuvarande återvinningsprocesser, tillsammans med nya återvinningsprocesser, som till exempel kemisk återvinning, kan nå en global plaståtervinningsgrad på 50 procent år 2030. Idag är återvinningsgraden bara 16 procent.

För att lösa de stora utmaningarna med plastavafall krävs alltså att fler återvinningsmetoder börjar användas. Kemisk återvinning kan bidra till att minska den stora mängden plastavfall globalt sett, och metoden är ett naturligt komplement till mer traditionella metoder där plasten omsmälts.

Det är fullständigt nödvändigt att titta på nya metoder för att återvinna mer plast, endast då kan vi lyckas öka återvinningsgraden. Vår förhoppning är att politikerna i Sverige och alla andra EU-länder banar väg för kemisk återvinning så att vi tillsammans med våra kunder, branschkollegor och andra aktörer inom plast- och återvinningsindustrierna kan ta nästa steg i att öka återvinninggraden och utnyttja jordens resurser på bästa möjliga sätt. Tekniken finns, ge oss verktygen att nyttja den.

Mark Meier,
administrativ direktör, BASF Nordic/Baltic

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev