tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

”All slags vattenkraft behövs för ett uthålligt samhälle”

Publicerad: 16 september 2016, 04:36

DEBATT/REPLIK Människan har rätt att nyttja det naturligt förnybara fallande vattnets kraft förutsatt att det förenas med en god förvaltning, skriver Jan Olof Sundby, LRF och Jan-Åke Jacobson, Svensk Vattenkraftförening.

Ämnen i artikeln:

Lrf

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Människan har således rätt att nyttja det naturligt förnybara fallande vattnets kraft förutsatt att det förenas med en god förvaltning.

Älvräddarna fortsätter med det retoriska tricket att mäta den småskaliga vattenkraftens energinytta i Sverigeskalan (Aktuell Hållbarhet 8/9). Och i skalan av hela landet kan vilken verksamhet som helst fås att framstå som betydelselös. Samtidigt beskrivs miljöpåverkan i den lokala skalan. Som jämförelse står de tusen minsta lantbrukarna för en försvinnande liten del av den svenska livsmedelsförsörjningen. Och de påverkar, liksom all vattenkraft, miljön både positivt och negativt. Men det är ingen som tycker att de minsta matproducenterna ska bort. Diskussionen handlar i stället om hur de kan utveckla sin verksamhet till att bidra mer med ekosystemtjänsten mat.

På samma sätt kan de små vattenkraftsproducenterna utveckla sin verksamhet och öka produktionen av ekosystemtjänsten förnybar el. Alla vill och ska inte det men många kan och bör uppmuntras till det.

Det är inte bara i Sverige utan i det EU-finansierade projektet Restor-Hydro ges exempel på hur mer förnybar el kan produceras i befintlig småskalig vattenkraft i andra länder i Europa. Där ges också exempel på hur lokala kooperativ kan bildas kring ett småskaligt vattenkraftverk för människor som vill skapa förutsättningar för lokalt producerad förnybar el. Vindkraftsutbyggnaden har visat att många människor vill äga andelar i förnybar el som produceras i sin hembygd trots att även vindkraften har baksidor som buller och påverkan på landskapsbilden.

Många bäckar små ger en hel å! Småskalig vattenkraft balanserar i dag Malmös elbehov mer än två gånger om. Genom att effektivisera och utveckla småskalig vattenkraft tillsammans med skyddsåtgärder för vattenfaunan kan elproduktion från småskalig vattenkraft mer än fördubblas och balansera kommande elfordonsflotta.

Jan Olof Sundby, LRF
 Jan-Åke Jacobson, Svensk Vattenkraftförening

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev