Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Vatten och hav

Debatt: Så måste vi möta framtidens vattenkris

Publicerad: 18 Augusti 2009, 11:41

”Efterfrågan på vatten förutspås tredubblas de kommande 20 åren” skriver Hans Enocsson, Nordenchef för GE och Jon Freedman, Global Government Relations Leader, GE Water, i en debattartikel och efterfrågar politiska beslut som stimulerar bland annat effektivare användning och återvinning av vatten.


Fredrik Reinfeldt och det svenska EU-ordförandeskapet har nu en viktig uppgift att fastlägga prioriteterna för EUs återhämtning ur krisen med en långsiktig och jobbskapande tillväxt baserad på hållbara ”gröna” teknologier. Vatten och energi är två sådana sammanlänkade områden där EU behöver massiva investeringar och där mer samarbete mellan regeringar och industrin skulle underlätta vägen ur recessionen.

Det sägs ofta att världsekonomin
drivs med olja, men man skulle lika gärna kunna säga att den drivs av vatten. Enkelt uttryckt, elektricitet ger energi till våra hem och arbetsplatser och energi kan inte produceras utan vatten. Å andra sidan, elektricitet krävs för att transportera vattnet dit vi behöver det och för behandling så att det kan användas, återvinnas och återanvändas.

Dessa basfakta är en viktig bakgrund till årets World Water Week i Stockholm. Mer än 2 000 politiker, forskare, och andra experter från organisationer och näringsliv i mer än 100 länder ska diskutera den ökande bristen på användbart vatten – vid sidan av syre den viktigaste substansen för livet på jorden.

Det står klart att klimatförändringar riskerar förorsaka dramatiska konsekvenser för vattentillgången, även i Europa. Efterfrågan överstiger tillgången i många områden i södra Europa. Torkan 2003 beräknas ha orsakat förluster enbart inom jord- och skogsbruk på cirka 10 miljarder Euros. (Källa: Stavros Dimas, EU-kommissionär för miljö, Saving Europé´s Water Conference, Bryssel, 5 november 2008.)

Idag är 11 procent av Europas befolkning drabbade av vattenbrist. (Källa: European Environment Agency). Om inte åtgärder kommer snabbt riskerar delar av Europa förlora förutsättningar för ett avancerat samhälle inom en generation eller två.

I den pågående debatten om klimatförändringarna, får energiproblemen oftast mer uppmärksamhet än vattenproblemen. Men faktum är att energi- och vattenproblematiken är så nära sammanlänkande med varandra att det inte går att särskilja dem åt som en grundförutsättning för vårt moderna samhälle. I EU svarar energiproduktionen för 44 procent av färskvattenanvändningen (Källa: European Environment Agency). Återigen: vi behöver vatten för allting, inte minst energiproduktion.

Efterfrågan förutspås öka
i en oroväckande takt med en fördubbling av energiefterfrågan och en tredubbling av vattenefterfrågan de kommande 20 åren. Oljebolag kalkylerar med att de använder 7-10 fat vatten för att processa ett fat olja från råolja fram till bensinstationen. Och en genomsnittlig 1000 MW kraftanläggning konsumerar omkring 19 miljoner liter vatten per dag. I USA går närmare 90 procent av industrins vattenanvändning till energiproduktion. I Frankrike är kraftproduktionen idag den största vattrenkonsumenten. (Källa: Stephen Bolze testimony, Senate Energy and Natural Resources Committee, 10 mars 2009).

Sverige och de andra nordeuropeiska länderna står inför en betydande investeringsbörda att anpassa och bygga om dammar och vattenvägar, vattenkraftsanläggningar och reningsanläggningar när klimatförändringarna kommer att öka vattenflödena i sjöar och vattendrag. I det kortare perspektivet är övergödningen i sjöar och Östersjön ett stort problem som kräver kostsamma insatser.

EU-kommissionen har tagit en rad steg för att anta utmaningen av kommande vattenbrist med sitt Water Framework Directive. EU-kommissionären för miljön Stavros Dimas sa i sitt tal inför Saving Europe´s Water Conference i Bryssel 5 november 2008:

”Vår första prioritet måste vara att satsa på en kultur där vi sparar och använder vatten effektivt. Idag slösar vi bort 40 procent av allt vatten vi använder i EU. Det är ohållbart. Även om vi har gjort en del framsteg för att rationalisera vattenanvändningen i EU så behöver vi göra mycket mer för att minska detta slöseri”.

Vi behöver en snabb och massiv upprustning av Europas infrastruktur för att minska vår vattenkonsumtion och göra den mer jämlik. I delar av Europa kan vattenförlusterna uppgå till över 40 procent av den totala tillgången till följd av läckor och gammal infrastruktur. (Källa: European Environment Agency).

Endast en mycket liten del av de vatten vi använder i Europa återvinns och återanvänds, oftast endast några få procent. Här ligger en rad länder utanför Europa långt före. Denna siffra borde vara många gånger högre så att vi kan minska användningen av en alltmer knapp resurs.

Sverige har ett stort ansvar denna höst som innehavare av EUs ordförandeskap, inte minst mot bakgrund av en ambitiös miljöagenda. Det gäller för Fredrik Reinfeldt och hans team att leda EU ut ur recessionen och våga se bortom de omedelbara fiskala och monetära åtgärderna.

Många nya jobb skulle kunna skapas genom att stimulera investeringar för långsiktig tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som EU ger sig i kast med frågor som måste lösas inom vatten- och energiområdena. Detta skulle kunna vara ett inslag både i att kickstarta Europas ekonomier och bredda basen för den framtida välfärden. Det svenska ordförandeskapet bör arbeta fram policyförbättringar inom fyra områden:

- Utbildning och information som både stärker medvetenheten bland alla berörda, förbättrar rapporteringen av vattenkonsumtion, -återvinning och återanvändning och stimulerar certifieringsprogram

- Reformering och av lokala regler och regleringar som tar bort hinder i form av onödiga olikheter och strömlinjeformar tillstånd och krav

- Stimulanser för investeringar i ny teknologi som minskar vattenkonsumtionen, ökar insatserna för återvinning och återanvändning av vatten samt förändringar av prissättningen för effektivare vattenanvändning

- Regler för system att återvinna vatten, regler för vattenbolag att utveckla planer för återvinning av vatten, restriktioner som begränsar användning av dricksvatten till människor och livsmedelsrelaterad användning, regler som styr användningen av återvunnet vatten till stora användningsområden typ bevattning.

EU och regeringarna har en avgörande roll för att skapa ett partnerskap med näringslivet och skapa en atmosfär som främjar dessa mål. GE välkomnar ett sådant engagemang då vi tycker att det ar viktigt att investera i uthålliga teknologier som driver vår tillväxt. Förra året investerade vi 6 miljarder dollar, varav 1,4 inom området ”clean technologies”, med ett mål på 1,5 miljarder 2010.

De goda nyheterna är att det idag finns en rad teknologier som har potential att väsentligt minska vattenanvändningen vid till exempel energiproduktion. De omfattar teknologier som gör att oljeproducenter kan återanvända vatten många gånger, gasifieringsteknologier i kraftverk som minskar vattenkonsumtionen med 30 procent eller mer och membranteknologier som kraftigt förbättrar utbytet vid återvinning och återanvändning av vatten.

Ett problem är att stimulanserna att använda dessa är små, då det är billigare för producenterna att hämta vatten från vattendrag eller via kommunala och andra offentliga system.

GE kommer att fortsätta att utveckla lösningar för att möta den globala vattenutmaningen, ett av våra kärnområden för investeringar. Vi kommer att göra det i samarbete med andra svenska företag som delar vår uppfattning att vi kan skapa tusentals nya jobb i denna kritiska sektor för vår välfärd.

Det är uppenbart att energi och vatten är två helt sammanlänkade resurser, ett faktum som vi inte kan ignorera om vi ska bygga en uthållig framtid för våra moderna samhällen och livet självt.

Hans Enocson, Nordic Executive, GE
Jon Freedman, Global Government Relations Leader, GE Water

Anders Danielsson

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.