Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

”Den nya Havsmyndigheten saknar rätt kompetens ”

Publicerad: 2 november 2010, 10:21

Den nya Havsmyndigheten riskerar att stå dåligt rustad att lösa problem knutna till grundvatten, sjöar och vattendrag. Den är alltför fokuserad på havsfrågor, skriver tolv forskare från SLU på UNT debatt.


Den nya Havs- och vattenmiljömyndigheten kommer inte att kunna hantera alla sina ansvarsområden. Det krävs olika metoder och kompetens för att lösa miljöproblem i söt- respektive saltvatten, menar tolv forskare från universiteten i Stockholm och Uppsala.

Ett problem är att det saknas kompetens för sötvatten på den nya myndigheten. Det mesta av den personal som lyfts över från Fiskeriverket har god insikt i havs- och fiskefrågor, men liten erfarenhet av till exempel skogsbrukets och jordbrukets effekter på sötvatten.

Risken finns därför att sötvattenfrågorna hamnar i skymundan på den nya myndigheten som bildas första juli 2011 och som ska ligga i Göteborg. Forskarna vill därför att ansvaret för sötvatten ligger kvar på Naturvårdsverket.

Här följer ett utdrag ur artikeln.

”Sötvatten har en historia av komplex mänsklig påverkan, från tusenårig gruvdrift, från systematisk utdikning, förstörelse av akvatiska livsmiljöer, från övergödning, försurning och kvicksilver i fisk. Dessa problem hänger samman med såväl vår markanvändning i Sverige som med luftföroreningar.
Det må finnas starka skäl för att bilda en havsmyndighet. Däremot är beslutet att lägga ansvaret för sötvatten i samma myndighet, medan ansvaret för landskapet, med dess mark- och grundvatten, ligger kvar hos Naturvårdsverket respektive Sveriges geologiska undersökning , ogenomtänkt"

”Översyner av det svenska miljömålsystemet har tvärtemot rekommenderat att man koncentrerar ansvaret på Naturvårdsverket. Alla de utredningar som ligger bakom förslaget till bildande av ny Havsmyndighet handlar om havsmiljö. Inget underlag pekar på att man behöver en ny myndighet som en följd av brister i förvaltningen av sötvatten. Att ansvaret för förvaltningen av sötvattnen ska fragmenteras ännu mer ser ut att ha svepts med i vågen av entusiasm inför en ny havsmyndighet”

”Det är oroväckande att en så viktig reform genomförs utan att ordentligt beakta konsekvenser och alternativ. Goda avsikter är ingen garanti för goda resultat!”

”Grunden i vår oro för förslaget till ny havsmyndighet är att man kopplat bort ytvattenfrågor från frågor om marken och dess vatten. För att förbättra den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden måste huvuddelen av de åtgärder som krävs för att minska föroreningsbelastningen (övergödning, försurning, miljögifter med mera) inriktas mot påverkan från jord- och skogsbruk och från urbana miljöer. Därutöver krävs skydd av akvatiska habitat, minskad fysisk påverkan och restaurering, vilka ofta bygger på hänsyn i markanvändningen. Förvaltning av sötvatten har alltså en nära koppling till landmiljön där också huvuddelen av alla åtgärder måste utföras”

Forskarna menar att allt detta sammantaget leder till en konstig gränsdragning mellan myndigheter och att det inte kommer att gynna arbetet med att lösa miljöproblemen i grundvatten, sjöar och vattendrag.

”[…]denna gräns är ekologiskt ohållbar. Övergångszonen mellan mark och vatten är bland det viktigaste för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Samarbete över dessa gränser är avgörande för framgång! Vi förespråkar i stället kustlinjen som gräns för ansvar mellan sötvattenförvaltningen och den nya havsmyndigheten.

Det stämmer överens med den gränsdragning som finns i EU:s ramdirektiv för vatten och skulle vara en lösning som uppnår fördelarna av en ny havsmyndighet utan nackdelarna knutna till en separation av ansvaret för sötvatten från landskapet, som är vattnets ursprung”

Kevin Bishop, professor SLU
Willem Goedkoop, professor SLU
Richard Johnson, professor SLU
Stefan Löfgren, docent SLU
Mats Wallin, doktor SLU
Jenny Kreuger, doktor SLU
Katarina Kyllmar, doktor SLU
Lena Tranvik, doktor SLU
Hjalmar Laudon, professor SLU
Gia Destouni, professor Stockholms universitet
Lars Tranvik, professor Uppsala universitet
Sven Halldin, professor Uppsala universitet

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.