söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Farlig sjukdom upptäckt hos ålar

Publicerad: 28 augusti 2020, 09:50

Ålyngel med vita pricksjukan har upptäckts klättrande uppför dammväggen i Ätrafors kraftverk. Det går inte att utesluta att sjukdomen kommer från ålyngel som satts ut av kraftbolagen som kompensation för deras negativa påverkan på ålen. Foto: Ingemar Alenäs


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Tiotals yngel av den akut utrotningshotade arten europeisk ål, som ekologen Ingemar Alenäs uppger att han fotograferat på dammväggen i kraftverket Ätrafors, Falkenbergs kommun i slutet av juli, har vita prickar som tyder på vita pricksjukan. Ett utbrott av vita pricksjukan skulle kunna vara allvarligt, enligt den tidigare kommunekologen i Falkenbergs kommun, som i många år varit engagerad i att rädda ålen undan utrotning.

Enligt Ingemar Alenäs går det inte att utesluta att sjukdomen kommer från ålar som satts ut genom Havs- och vattenmyndighetens och kraftbolagens program för ålutsättningar. Ålutsättningarna görs för att kompensera att kraftverkens dammväggar stoppar ålynglens vandring till sina naturliga uppväxtplatser i sötvatten och att vuxna ålar på väg till Sargassohavet för att leka dödas i kraftverkens turbiner.

Ålarna som sätts ut fångas i England som vilda yngel varefter de karantäniseras hos företaget Scandinavian Silver Eel AB i Helsingborg. Men Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, vill inte svara på om provtagningar utförts på ålodlingsföretaget och vad dessa i så fall visat, med hänvisning till sekretess.

– Den viktigaste åtgärden för att rädda den akut hotade ålen är att de har fria vandringsvägar, vilket i dag saknas vid cirka 2000 av landets cirka 2100 dammanläggningar, säger Ingemar Alenäs till Aktuell Hållbarhet.

Som Aktuell Hållbarhet berättade under våren får kraftbolagen tillgodoräkna sig utsatta ålar som fullvuxna ålar när miljökonsekvenserna av deras verksamhet redovisas, trots att det tar omkring 20 år för de ålyngel som överlever att växa upp.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev