söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Försenat tåg hotade invigningen av nya Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 30 juni 2011, 06:40

Miljöminister Andreas Carlgren och nya generaldirektören Björn Risinger fanns i går på plats i Göteborg när den nya Havs- och vattenmyndigheten invigdes. Men enligt Carlgrens Facebookstatus var det på håret. Ett försenat tåg höll på att sätta käppar i hjulet.

Ämnen i artikeln:

Andreas CarlgrenBjörn Risinger

Den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är tänkt att få ett samlat ansvar för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten får ett direkt ansvar för tre av de 16 svenska miljömålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Carlgren och Risinger. Foto: Maja Kristin Nylander/HaV

Myndighetens generaldirektör, Björn Risinger, sade i går till Göteborgsposten:
– Nu får vi ett samlat ansvar för hela ekosystemen i sjöar, hav och vattendrag. Tidigare har Naturvårdsverket haft ansvar för vattenkvalitet, plankton och sälar medan Fiskeriverket ansvarat för fisk och fisket. Men näringskedjorna hänger ihop – fisken är beroende av miljön och forskningen pekar på att fisket också påverkar algblomningarna i havet.
    Vi ska även sköta havsplaneringen, det är en helt ny uppgift. Vi ska kartlägga vilka användningsområden det finns för havet, var det passar med sjöfart, vindkraftverk, vågkraftverk och fiske.

På invigningen, som skedde ombord på fartyget Ostindiefararen Götheborg fanns även Andreas Carlgren. Men det var med nöd och näppe. Vid halv tio-tiden på morgonen uppdaterade han sin Facebookstatus:
"är med försenade tåg mellan hopp och förtvivlan om lyckas komma till Göteborg för invigningen av den nya Havs- och vattenmydigheten."

Miljöministern hann dock, och på sin blogg förklarar han i dag upplägget för den nya myndigheten:

”Jag ser fram emot det fortsatta arbetet på Havs- och vattenmyndigheten med att bl.a:
– Vara samlande, pådrivande och stödjande vid genomförande av miljöpolitiken som gäller hav
– Ha det övergripande ansvaret för arbetet att nå miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag.
– Vara kunskapsfrämjande för våra hav och vatten, inom sitt ansvarsområde främja forskning och utveckling och sprida kunskaper om havs- och vattenmiljön
– Vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att samordna vattenmyndigheterna. Samarbeta med och stödja andra myndigheter, från Naturvårdsverk till kommuner.
– Vara samlande i det fortsatta arbetet för att utveckla svensk havsplanering.
– Leda arbetet med att genomföra EU:s direktiv såsom ramdirektiv för vatten, marina direktiv och relevanta delar av EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s havspolitik.
– Ansvara för att genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik samt den nationella fiskeripolitiken.”

I morgon, den 1 juli, inleder myndigheten sin verksamhet. Den nya webbadressen att lägga på minnet är www.havochvatten.se

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev