fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Forskare: Giftigt svavelslam dumpas i haven

Publicerad: 17 maj 2021, 09:55

Internationella krav på svavelutsläpp till luft trädde i kraft i början på förra året. Resultatet har blivit att rederier installerat skrubbrar och alltför ofta släpper ut skiten som renats från avgaserna rakt ut i haven. Foto: Dikuch

Sjöfarten skulle minska sina svavelutsläpp till luft genom tuffare regler. Men i stället för att köpa bättre bränsle installerades skrubbrar och det giftiga svavelslammet som bildas – det dumpas i haven.

Ämnen i artikeln:

VattenreningForskningGifterMiljögifterSjöfartKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläpp

Jesper Saltebro

jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se


I början på förra året kom nya krav på svavelutsläpp för alla fartyg på internationellt vatten. När reglerna utformades fanns en oro för den framtida tillgången på lågsvavligt bränsle. Därför infördes en säkerhetsventil: möjligheten att installera reningsanläggningar ombord, så kallade skrubbrar.

I praktiken har skrubbrarna blivit en standardlösning. Det finns två olika tekniker. I den ena spolas smutsen – som renats bort från avgaserna – rätt ut i havet.

– Vissa redare som skaffat detta tycker att det här är det bästa som finns. Det förekommer vetenskapliga artiklar som studerar hur utsläppssystemen för skrubbervatten ska utformas för att klara kraven, men då har man missat lagens ursprungliga syfte, säger Jana Moldanová, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet, till Aktuell hållbarhet.

En svaghet med utsläppskraven är att de är definierade som koncentrationer, vilket gör att om tillräckligt mycket vatten tillförs så kommer halten av farliga ämnen att bli låg och klara gränsvärdena.

– Den senaste forskningen visar dock att utsläppen kan vara giftigare än vad vi trott. Var och en för sig verkar halterna inte vara problematiska, men i ekotoxtester så ser vi att det är en väldigt toxisk blandning för mikroorganismer, säger Jana Moldanová.

Är svavelkraven ett totalt misslyckande?

– Nej, det tycker jag inte. Vi undviker försurande utsläpp och partiklar i atmosfären och ur hälsoperspektiv har det här varit väldigt bra för oss människor. Sen finns det också många fartyg som lämnar in sitt slam i hamnarna för destruktion.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev