tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Havsnivån kan stiga mer än väntat – Skånes kuststräckor i riskzonen

Publicerad: 10 maj 2016, 07:33

Nya data pekar på att havsnivåerna kan stiga kraftigt och mer än väntat framöver. Pär Holmgren på Länsförsäkringar pekar på problemet att vi i Sverige fortfarande inte bestämt vem som ska ansvara för att tömma delar av kuststräckorna.

Ämnen i artikeln:

Forskning

Havsnivåerna kan komma att stiga nästan dubbelt så mycket som forskarna tidigare uppgett. Beskedet kom från Margaret Davidson, rådgivare för den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration, under en konferens i Kalifornien nyligen.

Det var under den årliga RIMS-konferensen, som samlar 10 000 deltagare från riskhanterings- och försäkringsbranschen, som Davidson presenterade data som visar att havsnivåerna teoretiskt skulle kunna stiga med tre meter fram till år 2050-2060. I IPCC:s rapporter har det tidigare talats om höjningar på upp till en meter fram till år 2100, något som av Davidson förklaras med att rapporterna bara publiceras vart femte år, och därför ofta bygger på gammal, och delvis utdaterad, information.

Hon får medhåll av Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, som säger till Aktuell Hållbarhet att FN:s klimatpanel har varit försiktiga i sina formuleringar.
Forskarvärlden har länge känt till att det finns en risk att delar av södra Grönland och västra Arktis blir instabilt och faller ut i havet, men trots det har man sänt ut ett budskap som tolkats som att världshaven inte kommer att stiga med mer än max en meter under det här århundradet.

Men nu verkar det alltså som den här isen kommer att rasa ut i havet?
Man kan säga att det som för 20 år sedan sågs som ett teoretiskt scenario, i dag ser ut som ett fullt tänkbart scenario. Till skillnad från de andra processerna som höjer havsnivån, avsmältning från Grönland och Antarktis isar och termisk expansion när havsvattnet blir varmare, så är det här ingen kontinuerlig och relativt långsam process, utan något som under något årtionde skulle kunna leda till betydligt höjda havsnivåer.

Vad skulle en sådan höjning av havsnivåerna innebära för Sverige?
I Sveriges har vi en ganska stor landhöjning och det kommer att mildra effekten från Stockholm och längs hela Norrlandskusten, men i Skåne har vi ingen landhöjning längre så där finns inte den marginalen.

Hur pass väl förberedda är vi för en höjning av havsnivån i Sverige?
Vi är väl medvetna om att haven stiger, men kanske inte när det gäller omfattningen på längre sikt. Haven kommer att fortsätta stiga i många århundraden framöver, på grund av den klimatpåverkan vi redan har orsakat.

Ett problem som dock finns i Sverige, och som är ännu mer omfattande på andra håll i världen, är att vi inte beslutat vem som ska ta ansvar när vi måste tömma delar av kuststräckorna. I USA kommer man till exempel att behöva överge stora delar av Florida under det här århundradet, eller nästa. Vem ska ta ansvar för det? Är det staten som ska gå in eller ska privata aktörer sköta jobbet?

Läs hur mäklare i Göteborg, Stockholm och Malmö resonerar kring höjda havsnivåer framöver.

Lina Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev