lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Kommun tonar ned rening av läkemedelsrester

Publicerad: 1 november 2021, 07:05

I pilotstudien gjordes provtagningar både uppströms och nedströms reningsverket.

Foto: Getty Images

Trots förhöjda halter av läkemedelsrester bedöms extra rening inte nödvändigt.

Ämnen i artikeln:

Vattenrening

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Dagens avloppsreningsverk är inte anpassade för att rena annat än organiskt material och näringsämnen och Karlstad kommun har nyligen genomfört en pilotstudie för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. I studien genomfördes provtagningar i utgående avloppsvatten och uppströms utloppet vilka visar på en ökad halt av framför allt ciprofloxacin och oxazepam. Två reningsmetoder bedöms lämpliga att sätta in och en utbyggnad för att klara läkemedelsrester skulle kosta uppskattningsvis 30 miljoner kronor. Något som kommunen i studien inte bedömer nödvändigt.

”Slutsatsen av studien är att det i dagsläget inte finns något akut behov av rening av läkemedelsrester i Karlstad, då halterna är så pass låga. I stället vill vi utöka provtagningen av PFOS, PFAS och andra organiska mikroföroreningar”, säger Christer Pettersson, VA-ingenjör i Karlstad kommun, i en kommentar.

Pilotstudien har redovisats till Naturvårdsverket som finansierade arbetet. Studien ska även redovisas för kommunpolitikerna som underlag för vidare beslut.

Läs mer om pilotstudien i Naturvårdsverkets sammanställning av rapportering om vattenåtgärder 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev