onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Ny nationell strategi ska öka skyddet av vattenmiljöer med höga naturvärden

Publicerad: 26 januari 2022, 10:38

Kungsbackaån. Foto: balltorp/ Getty

Flera myndigheter har nu tagit fram en nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden.

Ämnen i artikeln:

Vattenrening

JR


En ny nationell strategi som ska bidra till att sjö- och vattenmiljöer med höga natur- och kulturvärden får ett bättre skydd läggs nu fram av Havs och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och flera länsstyrelser. Strategin syftar också till att bevara sjö- och vattenmiljöer för framtida generationer och bidra till att miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag kan nås. 

Strategin är tänkt att användas i arbetet hos länsstyrelser, men Havs- och vattenmyndigheten menar att också kommuner som arbetar med skydd och bevarande av natur- och kulturmiljöer kommer att få nytta av strategin. 

I strategin ingår ett uppdrag om att ta fram bra geografiska kunskapsunderlag över natur- och kulturvärden. Detta kunskapsunderlag ska också vara kopplat till andra planer som exempelvis den nationella planen för omprövning av vattenkraften, grön infrastruktur, vattenförvaltning, Natura 2000-planer och ett antal andra åtgärdsprogram. 

”Vi tror och hoppas att strategin ska bidra till att snabba på arbetet med att skydda dessa viktiga miljöer. Arbetet leder till att vi tillsammans tar fram aktuellt och bra kunskapsunderlag om natur- och kulturvärden i landskapet från ett helhetsperspektiv”, säger Jakob Granit, generaldirektör vid Havs- och Vattenmyndigheten, i en kommentar.

Läs Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev