måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Ny vägledning för hållbar dagvattenhantering

Publicerad: 22 augusti 2022, 09:58

Fler extremregn ökar kraven på dagvattenhanteringen.

Foto: Johan Nilsson/TT

Hållbar dagvattenhantering ska vara ett faktum i ny bebyggelse 2023. Nu kommer en vägledning till hur man ska göra.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Skyfall till följd av klimatförändringen innebär stor belastning på många avloppsvatten- och dagvattensystem. Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning om hållbar dagvattenhantering. Vägledningen ska stötta kommuner, byggherrar, verksamhetsutövare och markägare med flera med att nå etappmålen för en hållbar dagvattenhantering.

Vägledningen handlar både om ny och befintlig bebyggelse. Den beskriver olika verktyg, processer och arbetssätt för att skapa underlag och förutsättningar för att målen ska kunna nås. Vägledningen har tagits fram utifrån de behov som kommuner uttryckt i dialog med kommunerna och Boverket. 

De två etappmål som gäller innebär att alla kommuner senast 2023 ska ha en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Dessutom ska de kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, senast 2025 ha genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Vägledningen publiceras i flera delar och finns endast på webben.

 

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev