Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

”Öka tempot för att skydda Östersjön och Västerhavet”

Publicerad: 26 april 2016, 04:24

Foto: Riksdagen

DEBATT Till skillnad från regeringen kommer vi satsa på renare vatten i vårbudgeten, skriver Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.


Rena och friska hav är en nödvändighet för att skydda den biologiska mångfalden. Dessutom kan en miljödriven blå tillväxt, med bland annat mer vattenbruk och utvecklad besöksnäring skapa jobb och tillväxt, inte minst på landsbygden. Men det kräver att vi vårdar och värnar vårt vatten.

Våra hav är dock långt ifrån friska. Utsläpp av näringsämnen och gifter, öar av plastskräp och överfiske har lett till att många av de marina ekosystemen hotas.

För Centerpartiet är renare hav en av de högst prioriterade miljöfrågorna. I regeringen tog vi därför en rad åtgärder och initiativ, bland annat för att minska utsläpp av svavel från fartygsbränsle, förbud mot fosfater i tvättmedel och kraftigt höjd budget. Vi var också pådrivande internationellt, till exempel för Östersjöländernas handlingsplan – Baltic Sea Action Plan, och när EU antog en särskild Östersjöstrategi. Arbetet gav resultat. De svenska utsläppen av kväve och fosfor minskade mest av alla länder runt Östersjön, den EU-gemensamma fiskeripolitiken reformerades och Sveriges första marina nationalpark skapades i Kosterhavet.

Centerpartiet fortsätter verka för en stark och sammanhållen havs- och vattenpolitik. En stor del av arbetet måste göras i samarbete med länder inom EU och i Östersjöregionen.

När EU:s revisionsrätt nyligen utvärderade EU-ländernas arbete för att förbättra miljön i Östersjön var det tydligt att det krävs krafttag både i investeringar och lagstiftning i många länder runt Östersjön.

För detta har Sverige tidigare varit pådrivande. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen valt att avskaffa den särskilda havsmiljöambassadör som funnits i regeringskansliet. Miljöpartiet prioriterar helt enkelt inte att följa upp de satsningar och framsteg som gjordes under de tidigare mandatperioderna, varken internationellt eller nationellt.

Även i Sverige behöver det göras mer på nationell, regional och lokal nivå. Ekonomiska styrmedel utgör ett av de viktigaste instrumenten inom miljöpolitiken.

Centerpartiet kommer till skillnad från regeringen att satsa på renare vatten i vår vårbudget. Vi vill utöka det så kallade LOVA-bidraget. som inrättades 2009. Dessa LOVA-pengar medfinansierar lokalt drivna projekt för minskad övergödning och renare vatten, exempelvis restaurering av våtmarker, tömningsanläggningar för båttoalett, och båttvätt för fritidsbåtar, installation av och kretsloppsanläggningar för enskilda avlopp.

LOVA-bidraget har både en hög efterfrågan och ger mycket miljönytta per satsad krona. Centerpartiet bedömer därför att ytterligare insatser behövs och vill därför fördubbla det befintliga LOVA-bidraget med 300 miljoner kronor. Vi har tidigare föreslagit andra åtgärder så som förbud mot mikroplaster i hygienprodukter och skärpta regler för nedskräpning. Det fördubblade LOVA-stödet är ytterligare en viktig del för renare hav. Vi ser också att det krävs mer forskning och teknikutveckling.

Stora miljövinster kan nås genom att långsiktigt planera för hur hav- och vattenresurser ska nyttjas hållbart. Det skapar förutsättningar för att säkra de marina ekosystemtjänsterna för framtida generationer. Ett fortsatt målmedvetet arbete och en utvidgning av LOVA-bidraget skapar goda förutsättningar för ett livskraftigt och rent vatten i Sverige.

Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.