tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

”PFAS-domen kan få långtgående konsekvenser för kommunernas vattenhantering”

Publicerad: 14 april 2021, 09:47

Mathias Kågell-Landgren lämnar rättssalen i Blekinge tingsrätt.

Foto: Johan Nilsson/TT

Den omtalade PFAS-domen mot Ronneby kommun kan få långtgående konsekvenser för andra kommuners vattenarbete. Det menar Ronnebys juridiska ombud.


JR


I går dömde Blekinge tingsrätt det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik att ersätta 165 personer som stämt bolaget efter att det kommunala dricksvattnet förorenats med PFAS som släppts ut från Försvarsmaktens anläggningar. Enligt tingsrätten kan de förhöjda halterna av PFAS i blodet hos de målsägande anses utgöra personskada. 

Enligt domen ska det kommunala vattenbolaget ersätta de drabbade för rättegångskostnader, men inte betala ersättning för oro och ångest.

Mathias Kågell-Landgren, som är kommunen Ronnebys juridiska ombud, anser att domen, om den vinner laga kraft och står sig genom övriga instanser, ställer kommuner inför ett antal stora utmaningar. 

– Om resultatet står sig kommer det sannolikt få långtgående effekter på hur kommuner måste hantera sina vattentjänster. Det kommer att finnas anledning att överväga flera säkerhetsåtgärder som man inte gör i dag. Enligt domen så utgör blotta risken för att skadas en skada, och som jag ser det är det nästan omöjligt för en kommun att förutse alla risker för skada, säger han till Aktuell Hållbarhet. 

Mathias Kågell-Landgren säger att resultatet, om det står sig, eventuellt kan leda till att kommuner oftare kommer att tvingas stänga av vattnet för kommuninvånarna. Han menar också att det strikta ansvar som produktansvarslagen ställer kan komma att ställa i konflikt mot lagen om allmänna vattentjänster. 

– Om kommunen misstänker att det kan finnas något främmande ämne i vattnet så måste de enligt produktansvarslagen stänga av vattnet. Då kommer kommunen i konflikt med lagen om allmänna vattentjänster. Det är ett dilemma.

Också branschorganisationen Svenskt Vatten anser att det är problematiskt att tillämpa produktansvarslagen på kommuners vattenhantering. Om den nya domen blir vägledande tror organisationen att skadeståndsansvaret för kommuner kommer att öka, också inom andra områden än PFAS.
– Produktansvarslagen är mer strikt i sin tillämpning än vattentjänslagen. Vi kommer sannolikt att få ett ökat skadeståndsansvar, säger Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten.

Gilbert Nordenswan tycker också att Ronneby-domen är extra intressant då kommunalt vatten styrs av en självkostnadsprincip. 

– Kommuner har inga andra intäkter än skatter och avgifter. Om en kommun får betala höga skadestånd för vattnet så kommer sannolikt vattenavgifterna att höjas. I slutändan blir det alltså de som betalar vattenavgifter som får betala skadestånden. 

Slutligen menar Gilbert Nordenswan att domstolen i Ronneby-fallet förbiser den viktiga förorenaren betalar-principen. 

– Det är viktigt att det är den som förorenar som i slutändan får betala för eventuella skador. I det här fallet är det Försvarsmakten, inte Ronneby kommun.

Läs domen från Blekinge tingsrätt

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev