fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Reglerna ska bli tydligare för fiske i skyddade havsområden

Publicerad: 18 april 2011, 12:22

Det saknas tydliga regler för hur fiske ska regleras i skyddade marina områden. Därför har Fiskeriverket och Naturvårdsverket gemensamt tagit fram en ny rapport med underlag, analyser och rekommendationer.

Ämnen i artikeln:

FiskeFiskeriverketNaturvårdsverket

En vägledning för reglering av fiske i naturreservat togs fram 2007, men den räcker inte till och dessutom har nya förutsättningar tillkommit, som till exempel EU-kommissionens förtydliganden kring ländernas ansvar att utvärdera behov av fiskeregleringar i Natura 2000-områden.

Därför har Fiskeriverket och Naturvårdsverket tillsammans tagit fram rapporten ”Reglering av fiske i skyddade havsområden”, som bland annat utreder hur miljöbalken och fiskelagstiftningen kan samverka på bästa sätt. Den nya Havs- och vattenmyndigheten, som startar sin verksamhet i juli, kommer att använda rapporten för att ta fram en särskild vägledning riktad till länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter.

I rapporten föreslås att arbetet med inventeringen av fisk och fiske i skyddsvärda områden förstärks ytterligare, att Havs- och vattenmyndigheten ska tillhandahålla tillgänglig information gällande yrkesfiske till länsstyrelser och kommuner och att dessa sedan själva ansvarar för att ta fram kompletterande information om fritidsfiske.

Dessutom konstateras att Miljöbalkens handlingsutrymme är begränsat i Sveriges ekonomiska zon (EEZ). Därför bör reglering av fiske i Natura 2000-områden ske genom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Sverige bör även arbeta för ett förtydligande av hur den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) och Art- och habitatdirektivet förhåller sig till varandra, i samband med den kommande reformen av GFP. Där bör Sverige även arbeta för en förenklad process när det kommer till medlemsländernas möjlighet att införa fiskeregleringar i marina skyddade områden.

Hela rapporten finns att ladda ner på Naturvårdsverkets hemsida.

Tomas Tirén

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev