söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Sverige anklagas för att utnyttja kryphål i EU:s vattendirektiv – endast en tredjedel av älvarna klarar miljökraven

Publicerad: 8 juni 2022, 10:00

Foto: Getty Images

Sverige bryter mot EU:e vattendirektiv på flera punkter, enligt en rapport från WWF. Miljöanpassning av vattenkraft är en avgörande pusselbit för att komma till rätta med problemen.


SS

Sten Sjögren


Alla Sveriges vattendrag ska ha en god ekologisk status om fem år, enligt EU:s vattendirektiv. Men de flesta av våra älvar lever inte upp till kraven. Sverige bryter mot vattendirektivet på flera punkter, enligt en rapport från WWF som tagits fram med hjälp av konsultföretaget WSP.

”Miljöanpassning av vattenkraft är en avgörande pusselbit om vi ska komma till rätta med miljöproblemen i våra vattendrag och se till att forsar och strömsträckor blir fulla av liv igen”, kommenterar Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Regleringen av älvarna pekas ut som det stora hotet mot den biologiska mångfalden i landets sötvatten. Rinnande sötvatten har en naturlig artrikedom i nivå med korallreven men tusentals dammar gör att det råder brist på dessa miljöer, enligt rapporten.

Regeringen anklagas för att utnyttja kryphålen i EU-direktivet maximalt. Åtgärder som är dyra eller tekniskt svåra kan vara skäl för undantag liksom om åtgärderna strider mot samhällsnyttan. Sveriges överutnyttjande av dessa undantag har tidigare kritiserats av EU-kommissionen.

Sverige har uppmanat myndigheterna att fullt ut utnyttja undantagen och satt en gräns för hur mycket produktionsstörningar som kan tillåtas till följd av miljöanpassningen, enligt WWF.

”Besluten grundade sig i en oro från politiker och branschen att nödvändiga miljöanpassningar skulle bli alltför kostsamma. Det kan exempelvis röra sig om naturliga vattenflöden, fiskvägar förbi kraftverk, och tappning av små vattenvolymer för att åter få liv i torrlagda fåror.”, skriver WWF.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev