lördag10 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Syrehalten i havsdjupen har minskat

Publicerad: 13 februari 2014, 06:00

I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna i flera av världshaven har gått ner. Anledningen tros vara att klimatförändringarna lett till högre vattentemperaturer.

Ämnen i artikeln:

FnSmhi

Klimatförändringarna leder till att haven blir allt varmare, och varmare vatten kan inte hålla lika mycket syre som kallt vatten. Dessutom lägger sig det varmare vattnet som ett ytskikt ovanpå det kalla vattnet, utan att vattenmassorna blandar sig. Då förs inte syret ner till djuphaven.

Sveriges Radio har intervjuat flera forskare som arbetar med det internationella forskningsprojektet Argo. Inom ramen för Argo har man nu börjat mäta syrenivåerna i djuphaven och man kan konstatera att nivåerna går ner.

Projektet drogs igång i slutet av 90-talet och till än början mätte man havsdjup och saltnivåer. Men med hjälp av ett globalt program med 3600 avancerade mätbojar som släpps med båt eller flyg, och sedan sjunker ned till 2 kilometers djup, så har det blivit möjligt att sända data om bland annat syrehalten till satelliter. Informationen läggs sedan upp i databaser som vem som helst kan använda.

USA bekostar hälften av de 3600 avancerade drivbojarna. Resterande bojar står 25 andra länder för. Dean Roemmich är professor vid Scripps oceanografiska institut i La Jolla och en av dem som var med och startade ARGO-projektet. Han hoppas att även Sverige snart kommer att skicka ut ARGO-bojar. SMHI har redan köpt ett par bojar men eftersom Sverige saknar kilometerdjupa hav så oroar man sig för att de ska stranda. Därför testar SMHI dem som stationära mätbojar.

När syrenivåerna i haven går ner flyttar bottenlevande arter till grundare vatten där de blir lättare att fånga och överfiska. De klimatprognoser som gjorts hittills pekar mot att syrenivåerna i havet i snitt kommer att sjunka med ytterligare mellan en och sju procent på 100 år. Men än så länge har frågan om de sjunkande syrenivåerna i djuphaven inte fått någon uppmärksamhet i de internationella klimatförhandlingarna.

En fråga som däremot diskuterats i medier är om syret i luften kan minska i framtiden, eftersom växtplankton tillverkar hälften av allt syre som bildas på jorden och en del av dem kan drabbas negativt av klimatförändringarna. Scripps-professorm Ralph Keeling som är expert på området säger att det är uteslutet att vi skulle få svårt att andas på grund av klimatförändringarna.

Det finns många alger som bildar syre och det finns enorma mängder syre i atmosfären. Idag innehåller vår inandningsluft 21 procent syre och visserligen har halten gått ned under på grund av att förbränningen av fossila bränslen kräver syremolekyler, men det handlar bara om några tiondels promille på två decennier.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev