Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Vattenfall svarar om uranbrytningen i Namibia

Publicerad: 13 september 2010, 13:40

Här är Vattenfalls fullständiga svar på Miljöaktuellts frågor om uranaffärerna i Namibia.


Ämnen i artikeln:

KärnkraftUranVattenfall

När Miljöaktuellt konfronterade Vattenfall med kritiken i Swedwatch rapport ville man först inte svara på några frågor alls om verksamheten vid Rössinggruvan. Strax före pressläggning ändrade man sig och svarade till sist på frågor – men bara via mejl och under förutsättning att frågorna inte handlade om Swedwatch rapport. Därför kunde Miljöaktuellt bara ställa generella frågor om uranaffärerna i Namibia. Enligt Vattenfalls presstjänst besvarades frågorna av Vattenfallkoncernens miljöchef – Agneta Rising.

Här är Vattenfalls fullständiga svar till Miljöaktuellts frågor:

Hur ser samarbetet med Rössinggruvan ut?
Vi har ett väl utarbetat program för hur vi väljer ut samarbetspartners och för hur samarbetet med vald partner ska gå till. Programmet är väl underbyggt och är applicerbart på alla leverantörer oavsett vilka länder de verkar i, dvs det täcker in alla relaterad säkerhets- och miljöaspekter. Rössinggruvan levererar uran till oss utifrån dessa kravspecifikationer.

Kraven innefattar bland annat:

- Kriterier för vilken hänsyn som tas till ursprungsbefolkningar
- Rutiner och arbetsmetoder gällande arbetsmiljö och säkerhet
- Grundvattenfrågor
- Kontroll av planer samt fonderade medel för återställning av området efter uranbrytningens slut

Hur länge har Vattenfall handlat med Rössinggruvan och vilka volymer rör det sig om?
Vi har handlat med Rössinggruvan i 10 år. Volym: 200-400 ton U3O8 /år. (Rössinggruvan bröt totalt 4150 ton uran totalt 2009. )

Har Vattenfall någonsin tvekat över samarbetet?
Vi lyssnar och tar till oss om det från olika håll kommer synpunkter eller kritik vad gäller förhållandena i de urangruvor vi handlar med. Vi undersöker substans och fakta bakom kritiken och ställer detta i relation till våra högt ställda krav.
Vi har samarbetat med Rössinggruvan under en lång tid och de har alltid svarat positivt på våra krav på förbättringar.

När gjorde Vattenfall sin senaste revision vid Rössing-gruvan?
Vår senaste audit genomfördes 2005 och en audit kommer att genomföras i år. Mellan revisionerna finns en hög kontaktgrad och vi följer gruvan noggrant. Våra uppföljningar innefattar besök av chefer och experter från Vattenfall. Vi anser Rössinggruvan vara en av de bästa i världen vad gäller miljöprestanda och arbetssäkerhet. Vidare görs varje år en sk ”good citizen review” där vi granskar leverantören och samhället runt de gruvor vi handlar med genom att titta på mediabevakning, årsredovisningar och tredje part revisioner.

I ett land som Namibia kan man knappast förvänta sig att myndigheterna kontrollerar gruvan? Är det inte viktigt för Vattenfall att själva kontrollera verksamheten?
Det är viktigt för Vattenfall att utföra egna kontroller, och det är också något vi gör. Vårt kontrollsystem är anpassat så att det säkerställer en hög standard oavsett vilket land och vilken gruva vi handlar med. Förutom våra egna högt ställda krav säkerställer vi givetvis också att gruvan följer internationella föreskrifter, standarder och rekommendationer som finns för denna typ av verksamhet, till exempel IAEAs rekommendationer.

Det förekommer uppgifter om skador på miljö och arbetares
hälsa. Borde det inte ligga i Vattenfalls intresse att själva kunna dementera sådana uppgifter genom egna kontroller?

Vi bevakar, läser och följer upp rapporter från olika organ som synar verksamheten i Rössinggruvan. Om nya rön framkommer i frågan kommer vi givetvis att beakta och följa upp dessa. Det ligger givetvis i vårt intresse att utföra egna kontroller, och det är också något vi gör. Vi har en fortlöpande dialog med gruvan och dess ägare.

Vilken inställning har förresten Vattefall till uppgifterna om
hälsoproblem bland gruvarbetarna?

Det finns en stor kunskap om hälsoaspekter vad gäller att arbeta i denna typ av miljö. Vi ställer höga krav på en säker arbetsmiljö för de anställda vid gruvan och vi följer regelbundet upp att kraven efterlevs. Revisionerna och vår kontakt med verksamheten mellan revisionerna bekräftar att våra högt ställda krav gällande hälsa och arbetsmiljösäkerhet efterlevs. Rössinggruvan har en icke avvikande andel cancer- och andra sjukdomsfall och även en mycket god säkerhet avseende arbetsmiljö.

När Vattenfall gör audits? hur ser kontrollerna ut? Hur
kontrollerar ni gruvarbetarnas hälsa?

En revision är ett mycket omfattande arbete med en hög grad av planering. Baserad på vår och andras ackumulerade erfarenhet genomförs noggranna studier av verksamheten. Inom ramen för våra kontrollprogram och våra audits tittar vi bland annat på hälsostatistik, provresultat, data över exponeringsnivåer, dammnivåer och generella säkerhetsaspekter.
Det är viktigt att komma ihåg att auditen är som en avstämning på det mellanliggande arbete sker mellan parterna samt en formell granskning av företagets styrsystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt följsamheten av dessa.

Rössinggruvan har kritiserats för dålig insyn. Bland annat har journalister nekats tillträde? Vad anser ni om det?
Vi känner inte igen att gruvan är stängd för besökare. Vi har sett och vet att gruvan är öppen för både generella besök och för olika typer av audits.

Vilket ansvar tar Vattenfall för de stora mängder pulvriserade radioaktiva malmrester som dumpas i anslutning till Rössinggruvan?
Att krossa berg ingår i all gruvhantering. I Rössinggruvan hanteras dessa stenmassor enligt väl utarbetade och högt ställda miljö- säkerhets- och hälsoregler. Vi granskar vid varje audit och på andra sätt däremellan att reglerna för hanteringen efterlevs.

Vilket ansvar tar Vattenfall när Rio Tinto lämnar lägger ner
gruvan?

Vårt ansvar är att följa upp att det finns en genomarbetad plan för avveckling och att fonderade medel finns för detta. Att pengar avsätts för en framtida återställning är ett viktigt kriterium för att vi ens ska beakta att köpa uran från en gruva. Vi har tagit del av Rössinggruvans planer och anser dem tillfredställande. Planerna bygger på internationell ackumulerad kunskap och erfarenhet av återställningsarbete. Planen är i linje med IAEAs riktlinjer. Vid våra revisioner följer vi upp att planen uppdaterats i enighet med gällande riktlinjer och ny tillgänglig teknik.

Uranhalten i Namibia är låg, vilket leder till att extra mycket radioaktiva sönderfallsprodukter i produktionen. Är detta något som Vattenfall tar ställning till då man väljer uranimportörer?
Det blir inte mer sönderfallsprodukter för att halten uran i marken är låg. Lägre uranhalt i malmen ger lägre strålningsnivå och lägre nivå av sönderfallsprodukter. Vad som händer är att man måste bryta mer berg för att få samma mängd uran. Stenmassorna hanteras i enighet med gällande normer och krav.

Rio Tinto har inte presenterat några tydliga riktlinjer för hur
gruvan ska avvecklas. Hur garanterar Vattenfall att problemen inte hamnar på den Namibiska regeringens bord, så som gjorts med flera tidigare nedlagda gruvor i Namibia?
Detta stämmer inte. Förutom Vattenfalls granskning av planen, kan den som är intresserad gå till Rössings hemsida och finna information om planer och riktlinjer för hur gruvan ska avvecklas. Givetvis följer vi upp att dessa planer uppdateras och efterlevs.

Uranbrytning i ett av världens fattigaste länder – hur tycker ni att det rimmar med ert ägardirektiv om att Vattenfall ska vara "ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbarenergiproduktion"?
Vattenfalls kriterier för vilka länder och företag vi arbetar med är anpassade för att säkerställa en hög miljö-, etik- och hälsoprestanda oavsett vilken nationell standard ett land har.

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se

Ämnen i artikeln:

KärnkraftUranVattenfall

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.