Miljöaktuellt rättar om sol och vind

I senaste numret av vårt magasin påstod vi felaktigt att sol- och vindkraft står för 73 procent av all förnybar energi i EU 2014.

Det var en siffra som inte har bäring, vilket en påpasslig läsare påpekade.
Tack för det.

Vi beklagar felet, som berodde på mänskliga faktorn.
 
Redaktör Ola Söderlund