Miljöarbetet i Östersjön: Sverige får bottenbetyg av WWF

Östersjöländernas målsättning att skydda 10 procent av sin havsmiljö fram till 2020 har hittills misslyckats. Det konstaterar WWF i en ny rapport.

Östersjöländernas målsättning att skydda 10 procent av sin havsmiljö fram till 2020 har hittills misslyckats. Det konstaterar WWF i en ny rapport. Sverige får bottenbetyg i granskningen. Även om Sverige varit bättre på att ta fram skötselplaner, än till exempel Tyskland, så är man betydligt sämre på att verkligen skydda havet. För att förbättra skyddet av Östersjön måste den svenska regeringen satsa mer resurser, samtidigt som man måste säkerställa att beslut som rör Östersjön tas med hänsyn till ekosystemens behov skriver WWF i rapporten.

I rapporten rankas östersjöländerna utifrån en rad olika kriterier, bland annat hur väl länderna lever upp till internationella avtal om att skydda havsmiljöer. Samtliga länder får underkänt i WWFs granskning och organisationen menar att det finns mycket kvar att göra om man ska klara målen till 2020. Det räcker inte med att utpeka områden som ska skyddas, planerna måste också säkerställa att människans påverkan inte förstör ekosystemen i havet menar WWF som vill se mer effektiva skötselplaner, som efterföljs och kontrolleras av berörda länder.

Länk till rapporten