Miljöbilar skapar miljöproblem

Forskare varnar för ohälsosammare stadsluft.

Tre forskare vid vid IVL Svenska Miljöinstitutet varnar på DN Debatt för att politiken kring miljöbilar delvis lett fel. Premierandet av mer bränsleeffektiva fordon har fört med sig att försäljningen av dieselbilar ökat kraftigt de senaste åren. År 2004 var andelen dieselbilar i Sverige fem procent, men 2013 hade andelen ökat till 24 procent.
 
Forskarna vid IVL skriver:
"Den bild vi nu ser är allt tydligare och visar att halterna av just kvävedioxid inte har minskat under de tio senaste åren i många medelstora städer, tvärt emot den minskning som alla städer och miljömyndigheter räknat med. (…) De höga kvävedioxidhalterna är inte bara en stadplaneringsfråga. De är också skadliga för luftvägar och hjärt-kärlsystemet och utgör enligt WHO:s senaste genomgång ett mer tydligt hälsoproblem än vad som tidigare varit känt."

Ett sätt att komma tillrätta med detta vore enligt forskarna att skärpa definitionen för miljöfordon och utveckla miljözonsregler som ger ambitiösa städer möjligheter att ställa tuffare krav på vilka fordon som får köras inne i tätorten.