Miljöbilister får inga skattelättnader

Det blir dyrare att tanka bilen med bränslen som frestar på klimatet. Men bilister som kör miljövänligt får ingen gräddfil utan drabbas lika hårt.

Regeringen är överens i budgetpropositionen för 2016 att höja skatten på både bensin och diesel. 

Syftet är att minska koldioxidutsläppen och skynda på omställningen till minskade växthusgasutsläpp från vägtrafiken, framhåller regeringen.

På bensin höjs skatten med 0,44 kronor per liter och på diesel handlar det om en höjning på 0,48 kronor per liter. Förslagen ska träda i kraft 1 januari 2016, är det tänkt.

Samtidigt blir det, som Miljöaktuellt tidigare berättat, en motsvarande höjning på biodrivmedel. Enligt EU snedvrids konkurrensen om hållbara drivmedel subventioneras och är billigare än fossila bränslen. Regeringen tvingas helt sonika följa propåerna från Bryssel.

Förslaget som gäller skattehöjningen på biodrivmedel ska träda i kraft 1 december i år och sammantaget räknar staten med ökade skatteintäkter på 4,14 miljarder kronor genom prisjusteringarna uppåt för fordonsbränslen.

Läs även regeringens skatteförslag i vårändringsbudgeten.