Miljön den näst viktigaste frågan inför valet

En ny mätning visar att miljöpolitiken har seglat upp som den näst viktigaste frågan för väljarna inför valet i september.

Foto: jamjoh/Pixabay

Det finns anledning att misstänka att den heta sommaren lett till ett ökat intresse för miljö- och klimatfrågor. En ny mätning som gjorts av Expressen och Demoskop visar att andelen väljare som rankar miljö som den viktigaste frågan har gått upp med sex procentenheter sedan i juli. För närvarande anser 16 procent av de svenska väljarna att miljöfrågan är den viktigaste valfrågan. Högst förtroende i miljöfrågan har Miljöpartiet som anses ha den bästa miljöpolitiken av 25 procent av väljarna. Men även Centerpartiets miljöpolitik får tummen upp, 19 procent anser att det partiet har den bästa miljöpolitiken.