Miljön med i regeringens nya läkemedelsstrategi

Ett av tre prioriterade områden.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hållbar läkemedelsanvändning är en av tre delar i den nya nationella läkemedelsstrategin som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt fattat beslut om.

Strategins stomme är tre långsiktiga mål som utgår från de största utmaningarna kring läkemedel i Sverige idag. De tre målen är Effektiv och säker läkemedelsanvändning, Tillgängliga läkemedel och jämlik användning samt Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.
– Genom en långsiktig samverkan mellan de viktigaste aktörerna på läkemedelsområdet kan vi också åstadkomma verkliga förbättringar. Den nationella läkemedelsstrategin är en nödvändig samverkansplattform för att förverkliga detta, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), i ett uttalande.

Strategin gäller för 2016-2018 men det finns också en handlingsplan som ses över årligen. Strategidokumentet kommer att finnas tillgängligt i januari för läsning.

Nyligen gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur avancerad reningsteknik kan användas i reningsverken för att få bort skadliga läkemedelsrester.