Miljonstöd till utveckling av självgående hjullastare

Örebro universitet har mottagit projektstöd på 6,4 miljoner kronor för att utveckla en självgående hjullastare.

Statliga KK-stiftelsen, Volvo CE och NCC satsar tillsammans 6,4 miljoner kronor på Örebro universitets projekt Allo, som syftar till att ta fram en automatiserad hjullastare.

– Det finns ett stort behov inom olika industrier att effektivisera transporterna av material, till exempel på byggnadsplatser och i gruvor. Men i dag klarar inget fordon att självständigt genomföra hela arbetskedjan från lastning och transport till avlastning, säger Martin Magnusson, teknikforskare vid Örebro universitet och projektledare för Allo, i ett pressmeddelande.

Självgående robotar som tar över arbetet med lastning, transport och avlastning skulle, enligt universitetet, leda till såväl högre effektivitet som ökad säkerhet. Det kräver dock robotar som kan anpassa sig till förändringar i omgivningen. Dessutom måste de klara av att skilja på bestående förändringar och tillfälliga avvikelser.