Miljöpartiet vill frångå principen om lägsta pris för läkemedel