Miljöpartiets nya riktning formuleras i “Agenda 2031”