Miljösektorn har inte återhämtat sig efter finanskrisen