Miljöutskott röstade ja för parlamentets förslag om minskade utsläpp från lastbilar