Ministrar oense om vargjakten

Miljöminister Åsa Romson (MP) är kritisk till Naturvårdsverkets beslut om att tillåta licensjakt på varg i vinter. Men landbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som ansvarar för jaktfrågor menar att beslutet är riktigt.

Naturvårdsverket har meddelat att det finns utrymme för licensjakt på varg i vinter. I enlighet med de regler som den förra regeringen satte upp kan länsstyrelserna nu besluta om licensjakt på de cirka 90 vargar som överstiger miniminivåerna på 270 vargar. 

Men miljöminister Åsa Romson (MP) är kritisk till Naturvårdsverkets beslut.

– Jag beklagar dagens beslut hos NVV om licensjakt i vinter. Jag har föreslagit för landsbygdsministern att vi tillfälligt skulle ta bort möjligheten till licensjakt ur jaktförordningen för den här vintern, eftersom vi inväntar pågående prövningar inte minst i svenska domstolar av de senaste årens licensjakt, men också för att vi behöver följa analyser kring vargstammens hälsa, säger Åsa Romson till Sveriges Radio.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som ansvarar för jaktfrågor säger till SR att han respekterar Romsons syn på licensjakten men han menar samtidigt att han inte har någon anledning att ifrågasätta Naturvårdsverkets beslut eftersom det grundar sig på fakta och lagstiftning, och på EU:s art- och habitatdirektiv.