Minskad havsis rubbar atmosfärens balans

Minskningen av Arktis havsis orsakar kraftiga förändringar i atmosfärens balans av växthusgaser.

En studie, utförd av bland annat forskare på Lunds universitet, visar att Arktis isavsmältning påtagligt påverkar balansen hos växthusgaser i luften, både vad gäller upptag och utsläpp, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

– Förändringar i balansen kan få stor betydelse eftersom landväxter och
hav, på ett globalt plan, tar upp cirka hälften av den koldioxid som
mänskligheten släpper ut i luften vid användningen av fossila bränslen,
säger Torben R Christensen, professor i naturgeografi vid Lunds
universitet.

Han menar att det uppstår en ond cirkel då havsisen smälter. Ju mindre isen blir, desto färre solstrålar reflekteras ut i rymden. Istället absorberas strålarna av marken och havets yta, vilket medför ytterligare uppvärmning och högre temperaturer i atmosfären.