Minskad miljöpåverkan av tungmetaller från industrin