Minskade koldioxidutsläpp med digitalt nyckelhanteringssystem