Mjukgörare och flamskyddsmedel stannar i materialen