MKB för EU-satsningar i Kina kritiseras

Energimyndighetens hantering av miljökonsekvensbeskrivninga för Sveriges och EU:s klimatsatsningar i Kina ifrågasätts sedan det har framkommit att polis har övervakat intervjuer med medborgare som påverkas av till exempel kraftverksbyggen.