Mobila konservfabriker ska minska matsvinnet

Mycket av det matsvinn som äger rum globalt sker innan maten ens nått butiken. Men nu har stålkoncernen Tata Steel tagit fram ett en mobil konservfabrik som kan processa råvaran innan den blir dålig.

Fabriken som består av två lastbilar gör det möjligt för jordbrukare att köra till sina odlingar och direkt konservera de grödor de skördar. De färdiga produkterna kan sedan tas med och distribueras från lastbilarna. I ett första steg satsar Tata på att få ut konceptet i Indien där man uppskattar att 44 procent av maten kastas bort innan den ens når butikerna, bland annat på grund av att den inte hinner konserveras tillräckligt snabbt. Än så länge befinner sig de mobila konserveringsstationerna på konceptstadiet, men Tata Steel beräknar att de lastbilarna ska kunna tas i bruk inom tre år.