Modeföretag vill samarbeta med politiker kring cirkulär ekonomi