Moderaterna: Hellre miljöavgift än skatt på plastbärkassar

En miljöavgift som hanteras av näringslivet i en miljöfond är en bättre lösning än skatt på plastbärkassar. Det anser moderata riksdagsledamöter som nu vill ha svar från finansministern. 

Foto: Keng Susumpow/Flickr

Strax före midsommar lämnade regeringen in en promemoria om en ny skatt på plastkassar. Förslaget fanns med i den så kallade januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna men kritiken från handeln och den övriga oppositionen blev hård. Kritik som lyfts fram är bland annat att plastpåsar redan i dag är lätt att materialåteranvända, att dagens plastpåsar inte innehåller skadliga kemikalier och att plastpåsar i Sverige i mycket liten grad leder till nedskräpning.

Nu tar riksdagsledamoten Pål Jonson (M) upp frågan i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S). På Jonson föreslår att regeringen i stället för en skatt instiftar en miljöavgift som hanteras av näringslivet i en miljöfond. Enligt Pål Jonson skulle en skatt på plastbärkassar innebära en tung administrativ börda för berörda företag. Han anser också att skatten skulle snedvrida konkurrensen för svenska företag på samma sätt som Moderaterna anser att kemikalieskatten på elektronik gör. En miljöavgift till en miljöfond har enligt riksdagsmannen flera fördelar.
“Detta tillämpas i Norge. Den norska miljöfonden har på kort tid blivit framgångsrik och omfattar nästan hela den norska marknaden. Vidare har den bidragit till att vidareutveckla mer miljövänliga alternativ inom plastbranschen”, skrivar Pål Jonson.