Möjligt att livnära tio miljarder människor med ändrade kostvanor

Livsmedelssystemet är en signifikant drivkraft till klimatförändringen och har en stor global miljöpåverkan som riskerar att öka med 50-90 procent till år 2050. Den slutsatsen drar ett internationellt forskarteam, EAT Lancet-kommissionen, som för första gången har kvantifierat hur stor omställning som behövs för att livsmedelssystemet ska kunna bli hållbart inom planetens gränser.

Foto: Lyzadanger/ Wikimedia Commons

Flera forskare från Stockholm Resilience Centre har deltagit i studien som publicerades i Nature i går kväll. Studien är en del av den större rapport som EAT Lancet-kommissionen väntas släppa i januari. Om vi fortsätter med livsmedelsproduktion och konsumtions utifrån de trender vi ser i dag kommer flera planetära gränser kraftigt överskridas. Det konstaterar Line Gordon, en av forskarna bakom studien och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, som på torsdagen presenterade slutsatserna vid konferensen Livsmedelsforum i Göteborg.

Line Gordon anser ändå att studien inger hopp, eftersom den visar att det finns lösningar för att producera mat till hela jordens befolkning inom planetens gränser.
– Den glada nyheten är att det går, vilket är en väldigt bra nyhet för det har vi inte vetat förut, säger hon.

I rapporten konstateras bland annat att det krävs mer växtbaserade ”flexitarianska” dieter, bättre metoder för att producera livsmedel samt en halvering av matsvinnet i världen genom åtgärder för minskat matsvinn över hela värdekedjan. Samtidigt visar studien att det inte räcker med att genomföra någon av de här åtgärderna isolerat för att minska utsläppen av växthusgaser i tillräckligt snabb takt.
– När det gäller växthusgaser räcker det inte med åtgärder för bara matsvinn, bara teknik eller bara kostförändring på den mest ambitiösa nivån. Däremot räcker det om vi kombinerar alla de här tillvägagångssätten samtidigt. Då har vi möjlighet att hålla oss inom planetens gränser, säger Line Gordon.

Läs studien