Möjligt att livnära 10 miljarder människor med ändrade kostvanor