Mossan som kan rena vatten från arsenik

Vattenkrokmossa från norra Sverige har visat sig kunna rena vatten från arsenik på bara en timme.

Vattenkrokmossa, eller Warnstorfia fluitans. Foto: Panek/ Wikimedia Commons

Forskare vid Stockholms universitet och KTH har upptäckt att den vattenlevande mossan Warnstorfia fluitans (vattenkrokmossa på svenska) har en förmåga att agera som ett filter och rena vatten från arsenik. I försök tog det bara en timme för mossan att ta bort 80 procent av arseniken från en behållare med vatten och då var arsenikhalten så låg att den inte längre var skadlig för människor.

Mossan växer i norra Sverige, vilket är praktiskt eftersom vattnet där, enligt forskarna, ofta är förorenat av arsenik från gruvområden. Användningen av arsenikföreningar i träprodukter är egentligen förbjuden sedan 2004, men når alltså fortfarande mark- och vattensystem på grund av gruvdrift. Konsekvenserna blir förhöjd arsenikhalt i dricksvatten och odlade grödor. Forskarna tittar nu på att odla mossan i bäckar och andra vattendrag med hög arsenikhalt.