MP: Ägardirektivet bör tvinga Swedavia att informera om flygresors negativa klimatpåverkan